Ejadjob

Job Description:

Call Center Agent that will serve to guide and support Syrian students of post-secondary age to access higher education.

Requirements
• Full knowledge in the use of a personal computer.
• Effective verbal and written communication skills in Arabic.
• basic knowledge of Turkish.
• An active listener that can ask necessary questions in order to clarify any ambiguity.

Working Hours:

09:00 -18:00 - Weekdays.

Ingev is based on the Asian side of Istanbul

Address

Koşuyolu Cd No:52 Koşuyolu - Kadıköy / İstanbul, Türkiye

İNGEV - İnsani Gelişme Vakfı

İNGEV

İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) ülkemizde insani gelişmeye katkı yapmak üzere kurulmuştur. İNGEV’in hedefleri, ilgili kamu kuruluşları, yerel yönetimler, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yaparak, ülkemizde insani gelişme konusunda ana bilgi ve başvuru kaynaklarından biri olmak, araştırmalar ve raporlar yoluyla politika yapıcılara yol gösterici görüş ve öneri sunmak, yenilikçi uygulama projeleriyle insani gelişmeyi desteklemektir. İNGEV tüm çalışmalarında şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir anlayışla çalışacak; partiler üstü bir tutumla ülkedeki insani gelişme sorunlarının giderilmesinde tüm ilgili kesimlerin ortak mutabakatını geliştirmeyi hedefleyen bir toplumsal sorumlulukla hareket edecektir. Bu toplumsal sorumluluk anlayışını profesyonel yönetim ve çalışma perspektifiyle destekleyecek olan İNGEV, ekonomik büyüme ile insani gelişme arasındaki açıklığın giderilmesine katkı sunmayı temel ilke ve amaç edinecektir. Biz İNGEV’de; Tüm insanların daha mutlu bir hayat yaşaması için ülkemizdeki insani gelişmeyi destekleriz. Gelir dağılımındaki iyileşmeler ve yoksulluğun giderilmesi öncelikli konumuzdur. Sosyal politika hakkında karar vericilere destek olacak analizler yaparız, önerilerde bulunuruz. Uygulanmasında da sorumluluk alacağımız projeler geliştirmeye önem veririz. Dil, inanç, etnisite, cinsiyet, siyasi görüş veya herhangi bir başka fark gözetmeksizin çalışırız. İşbirliğine ve dayanışmaya, ortak akla ve üretime, paydaşlarımızla birlikte güçlenmeye ve örnek olmaya inanırız.

Intro Video

Latest Posted Jobs By İNGEV - İnsani Gelişme Vakfı


Register Now to Apply

Login / Register